Creëer Dreamteams!

24 augustus 2020

Organisaties bestaan uit individuen, afdelingen en veelal teams. Tegelijk met de groei van de hoeveelheid informatie, globalisering van markten en versnelling in innovatie neemt het belang van werken in teams binnen organisaties toe. Teamleden brengen verschillende vaardigheden, waarden en expertises in om samen oplossingen te vinden voor ingewikkelde vraagstukken. Het team als zodanig is dan ook een belangrijke component in de beleving van de medewerker, de teams zijn bepalend in het werkplezier, de mogelijkheden om talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Het werken in teams is dan ook een belangrijke onderdeel van de werknemersreis en medebepalend voor medewerkerstevredenheid. En als derde notie: werken in teams is meer gebaseerd op rollen dan op functies!

Diverse onderzoeken laten als voordelen van werken in en met teams zien:

  • Teams zijn beter en sneller in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden;
  • Teams zijn innovatiever;
  • Teams nemen betere besluiten dan individuen;
  • Teams zijn creatiever;
  • Teams kunnen beter met complexiteit omgaan en individuen.

Deze voordelen gelden alleen wanneer het team goed functioneert! Goed functionerende teams zijn dan ook cruciaal in de realisatie van de organisatie doelstellingen. Helemaal nu thuiswerken de norm is.

Hoe stel je nu dreamteams samen?

  • Hoe laat je een team goed functioneren?
  • Hoe stel je een goed functionerend team samen?
  • Hoe zorg je er voor dat de medewerkers goed functioneren binnen een team?
  • En vanuit de medewerker: Hoe functioneer ik binnen een team?

Werkkracht10 gebruikt de TMA Team Analyse om deze team vraagstukken te beantwoorden voor uw organisatie te beantwoorden.
Door middel van de TMA Teamanalyse bieden we inzicht in de talenten van de teamleden. Daarmee krijg je een goede basis voor een talent dialoog tussen leidinggevende en team(leden). Het inzicht in elkaars talenten zorgt voor een positief gesprek over de kracht van het team en hoe mensen elkaar kunnen helpen en versterken.

De TMA Teamanalyse geeft een goed beeld of alle talenten in het team aanwezig zijn om de gewenste resultaten te behalen. Zijn alle talenten op de juiste wijze vertegenwoordigd, moet talent van buiten het team aangetrokken worden?

Ieder teamlid is anders en heeft eigen talenten. Met het overzicht van de teamtalenten kan het werk makkelijk worden verdeeld op basis van motivatie en talent.

De TMA Teamanalyse biedt ook inzicht in de voorkeuren van de groep. De leidinggevende kan de managementstijl en interventies met dit inzicht aanpassen op de drive en talenten van het team.

De TMA teamanalyse is integraal onderdeel van de werknemersreismethode van Werkkracht10. Door teams goed te laten functioneren dragen we bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen én verbeteren we de werknemersreis. Dergelijke dreamteams zorgen voor win-win!