Werkkracht10 en TMA

Tma Certified Professional Wit

Werkkracht10 is gecertificeerd in de Talent Motivatie Analyse (TMA).

Met de tools van TMA bieden we oplossingen voor talent & competentiemanagement, individuele & teamontwikkeling, werving & selectie, loopbaan & succession planning, en beroepskeuze.

Deze oplossingen zijn integraal onderdeel van onze werknemersreismethode. Met Talent-Motivatie analyses helpen we bij de selectie van de juiste medewerker en bieden we de onderbouwing van het talentmanagement, inzichtelijk voor de belanghebbenden. De team methodiek ondersteunt het samenstellen van dreamteams: de juiste medewerkers op het juiste moment.

Achtergrondinformatie over TMA:

https://www.tma.nl/nl/

https://www.tma.nl/nl/instruments/talentenanalyse/

https://www.tma.nl/nl/talentmanagementcases/