Werkkracht10 en TMA

Tma Certified Professional Wit

Werkkracht10 is gecertificeerd in de Talent Motivatie Analyse (TMA).

Met de tools van TMA bieden we oplossingen voor talent & competentiemanagement, individuele & teamontwikkeling, werving & selectie, loopbaan & succession planning, en beroepskeuze.

Achtergrondinformatie over TMA:

https://www.tma.nl/nl/

https://www.tma.nl/nl/instruments/talentenanalyse/

https://www.tma.nl/nl/talentmanagementcases/